Barion Pixel

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 15. mája, 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania Vašich informácií pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, v ktorých je začiatočné písmeno veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok.

Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

 • Vy – máme na mysli jednotlivca, ktorý pristupuje alebo používa Službu, alebo spoločnosť, alebo iný právny subjekt, v mene ktorého táto osoba pristupuje alebo používa Službu. 
 • Spoločnosť (môže byť My, Naše v tejto zmluve) označuje:

Exquisite s.r.o.

Na Šefranici 1281/6 010 01 Žilina

IČO: 52 722 635
IČ DPH: 2121113203
IBAN: SK28 8330 0000 0029 0171 1327

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Žilina, vložka č .: 73364/L

 • Pridruženým subjektom sa rozumie subjekt, ktorý kontroluje, je ovládaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou strany, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo najmenej 50% akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov, ktoré sú oprávnené hlasovať pre voľbu riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu.
 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo k častiam našej Služby.
 • Webové stránky sa týkajú spoločnosti Juraj Matejík – JurajM, webová stránka prístupná z https://jurajm.com
 • Služba označuje webovú stránku.
 • Krajina označuje: Slovensko
 • Poskytovateľ služieb znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Týka sa to spoločností tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných Spoločnosťou za účelom poskytovania Služby, poskytovania Služby v mene Spoločnosti, poskytovania služieb súvisiacich so Službou alebo pomoci Spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.
 • Služba sociálnych médií tretích strán označuje akúkoľvek webovú stránku alebo ľubovoľnú webovú stránku sociálnej siete, prostredníctvom ktorej sa môže používateľ prihlásiť alebo vytvoriť účet na používanie služby.
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.
 • Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umiestňuje na váš počítač, mobilné zariadenie alebo akékoľvek iné zariadenie webová stránka a ktoré obsahujú podrobnosti o vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke, ktorá má mnoho využití.
 • Údaje o používaní označujú údaje zhromaždené automaticky, buď generované používaním Služby alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromaždovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa,
 • Meno a priezvisko,
 • Telefónne číslo,
 • Adresa,
 • Štát,
 • PSČ,
 • Mesto,
 • Údaje o použití.

Údaje o použití

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné zariadenie identifikátory a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme zhromažďovať určité informácie automaticky, okrem iného vrátane:

 • typ mobilného zariadenia, ktoré používate,
 • jedinečné ID vášho mobilného zariadenia,
 • IP adresa vášho mobilného zariadenia,
 • Váš mobilný operačný systém,
 • typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate,
 • jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Technológie sledovania a Cookies

Na sledovanie aktivity v našej Službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Sledovacie technológie, ktoré sa používajú, sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na vylepšenie a analýzu našich služieb.

Môžete dať prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby určil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však neprijímate cookies, je možné, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „reláčné“. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď idete do režimu offline, zatiaľ čo relačné cookie sa odstránia, akonáhle zatvoríte webový prehľadávač.

Trvale a relačné súbory používame na účely uvedené nižšie:

§  Nevyhnutné súbory cookie

Typ: Relačné cookie

Spravované: Nami

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webových stránok a umožniť vám využívať niektoré z ich funkcií. Pomáhajú autentifikovať používateľov a zabraňujú podvodnému použitiu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nebude možné poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytovali.

§ Pravidlá používania cookies / prijatie cookies

Typ: Trvalé cookie

Spravované: Nami

Účel: Tieto cookies identifikujú, či používatelia akceptovali použitie cookies na webových stránkach.

§  Funkčné Cookies

Typ: Trvalé cookie

Spravované: Nami

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si rozhodnutia, ktoré urobíte pri používaní webovej stránky, napríklad zapamätanie vašich prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií. Účelom týchto cookies je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a zabrániť tomu, aby ste pri každom použití webovej stránky museli znova zadávať svoje preferencie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu Službu, vrátane monitorovania jej používania.
 • Správa vášho účtu: správa registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré sú vám k dispozícii ako registrovaný užívateľ.
 • Za plnenie zmluvy: vývoj, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si prostredníctvom služby kúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami.
 • Kontaktovať vás: Kontaktovať vás e-mailom, telefonickými hovormi, SMS správami alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie súvisiacimi s produktmi alebo zmluvnými službami.
 • Správa vašich požiadaviek: Zúčastniť sa a spravovať vaše požiadavky týkajúce sa nás.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, zobrazovať vám reklamy, ktoré vám pomôžu podporovať a udržiavať našu službu, kontaktovať vás, inzerovať vám na webových stránkach tretích strán po vás navštívil našu Službu alebo kvôli spracovaniu platby.
 • Pre obchodné prevody: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prevádzať v súvislosti alebo v priebehu rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.
 • S pridruženými spoločnosťami: Môžeme zdieľať vaše informácie s našimi pridruženými spoločnosťami. V takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať dodržiavanie týchto zásad ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek ďalšie dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.
 • S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo iným spôsobom komunikujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, môžu si tieto informácie zobraziť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo servera. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretích strán, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretích strán môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a popis vašej činnosti. Podobne si ostatní používatelia budú môcť pozrieť popisy vašej činnosti, komunikovať s vami a zobraziť váš profil.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje si ponecháme a použijeme v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich právnych povinností (napríklad ak sa od nás vyžaduje, aby sme vaše údaje uchovávali v súlade s platnými zákonmi), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa spravidla uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie zabezpečenia alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo ak sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať po dlhšiu dobu.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môžu byť prevedené vaše osobné údaje. Poskytneme vám oznámenie skôr, ako budú vaše osobné údaje prenesené a stanú sa predmetom iných zásad ochrany osobných údajov.

Presadzovanie práva

Za určitých okolností môže byť spoločnosť požiadaná, aby zverejnila vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo reakcia na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. Súd alebo vládna agentúra).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere v presvedčenie, že je potrebná táto akcia k:

 • Dodržiavať zákonnú povinnosť
 • Chrániť a obhajovať práva alebo majetok spoločnosti
 • Predchádzať možným priestupkom v súvislosti so Službou
 • Chrániť osobnú bezpečnosť používateľov Služby alebo verejnosti
 • Chrániť pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležité, nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie sú stopercentne bezpečné. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Všetky poskytnuté citlivé / úverové informácie sa prenášajú pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a potom sa šifrujú do našej databázy poskytovateľov platobných brán, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby so špeciálnymi prístupovými právami k takýmto systémom a je od nich požadované, aby zachovávali dôvernosť informácií. Po transakcii nebudú vaše súkromné informácie (kreditné karty, rodné čísla, financie atď.) uložené na našich serveroch.

Ochrana súkromia detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek do 13 rokov bez overenia súhlasu rodiča, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Môžeme tiež obmedziť spôsob, akým zhromažďujeme, používame a ukladáme niektoré informácie používateľov vo veku od 13 do 18 rokov. V niektorých prípadoch to znamená, že týmto používateľom nebudeme schopní poskytnúť určité funkcie Služby.

Ak sa ako právny základ pre spracovanie vašich informácií musíme spoliehať na súhlas a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme vyžadovať súhlas vášho rodiča skôr, ako tieto informácie zhromaždíme a použijeme.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webov alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, dáme vám vedieť e-mailom alebo prominentným oznámením o našej službe a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: