Barion Pixel

Alternatívne spôsoby riešenia sporov

Vážení zákazníci,

informujeme vás, že môžete tiež uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv a nárokov voči nám v alternatívnom riešení sporov online. Riešenie sporov online poskytuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto pre riešenie sporov online (RSO). Naše nároky voči vám môžeme vzniesť aj prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy na riešenie sporov online (RSO) na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/main

Použitie alternatívneho riešenia sporov šetrí peniaze a čas, pretože vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez významných finančných nákladov.

Ak máte akékoľvek problémy, kontaktujte nás na adrese info@jurajm.com.